Turun yliopisto

Capstone

Capstone-projektit

building of the university

Capstone-projekti on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista. Opintojaksot sovitaan yksilöllisesti HOPS-keskustelussa projektin alkaessa. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Kokonaisuuden osana voi myös suorittaa työharjoittelun (enintään 5 op).

Capstone-projektin voi tietyissä tapauksissa hyväksilukea AHOT-hakemuksella. Kurssin laajuuden vuoksi tämä vaatii huomattavan laajan näytön haastatteluineen. Olkaa ensin yhteydessä kurssin vetäjään.

Oppimistulokset

Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen.

Linkit

Media


Projektin kuva

UWB + BLUETOOTH SITUATED COMMUNICATION

Robot positioning system based on UWB and Bluetooth 5 with our own algorithm


Projektin kuva

A Small-scale 3D Map with Full View

Based on LiDAR data, creating a detailed 3D map of UTU campus using LeGO-LOAM algorithm


Projektin kuva

Behavior Tracking in Virtual Reality

Tracking of the human focus in virtual space


Projektin kuva

Doctornal

Logbook for doctors specializing in general medicine.


Projektin kuva

Immersive Augmented Reality Platform

The purpose of the project was to design, demonstrate and study immersive augmented reality.


Projektin kuva

Interacting Payment Terminal via Web-Based Point of Sale System

The goal of the project is to integrate a payment terminal into existing web-based Point of Sale system that is widely used in beauty salons in Finland.


Projektin kuva

Large-scale 3D Mapping

Using 3D lidars and deep cameras to gather pointcloud data from the cathedral and the ICT building to map the environment, and visualizing them with a web viewer.


Projektin kuva

RoboLang BIOS

Study about the emotional related reactions of adults in human robot interaction.


Projektin kuva

Smart Home System

A smart home system consisting of networked embedded devices, a smart phone application, and a cloud service.


Projektin kuva

Tax Card on Mobile Device

Project goals were to enable mobile use and resolve general usability issues faced by users of the current government tax card system.


Projektin kuva

Tech Trout

Enviromental monitoring for the happy fish


Projektin kuva

Tietoturvaratkaisu IoT-laitteelle

Projektin tarkoituksena oli kehittää tietoturvaratkaisu Internet of Things-laitteelle. Löysimme monia tapoja, millä laitteisiin voitaisiin hyökätä ja millä niitä vastaan voitaisiin puolustautua.


Projektin kuva

Visualization of pointcloud with Cartographer web viewer

Using 3D lidar sensor to gather pointcloud data from university campus and visualizing it with a web viewer.


Projektin kuva

Waiting Times For Surgery

Surgery waiting time prediction and analysis platform for Auria Clinical Informatics


Projektin kuva

Welding Monitoring and Sensor Fusion

The project innovates welding monitoring with SICK Ranger Cameras and lasers, enabling real-time defect detection.