University of Turku

Capstone

Åbike on kaikille Turun alueella pyörällä liikkuville tehty yhteisöllinen karttasovellus, jonka on tarkoitus toimia tietokanavana alueen pyöräilijöiden keskuudessa. Sen avulla käyttäjät voivat tutustua paikallisiin kulttuurikohteisiin tai löytää ja jakaa pyöräilyn kannalta olennaista tietoa, kuten tietoa mielenkiintoisista paikoista, ja teiden kunnosta tai pinnoitteesta. Käyttäjät voivat suunnitella omia pyöräilyreittejään ja jakaa niitä muille. Åbike on web­sovellus eli se toimii www­selaimessa, niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Åbikellä halutaan edistää pyöräilyä, ekologista liikkumista ja kulttuuria.

Åbiken pääasiallinen käyttöliittymä on karttanäkymä, jota käyttäjä voi zoomata ja vierittää vapaasti. Kirjautumaton käytätjä näkee kartalta oman sijaintinsa sekä käyttäjien lisäämiä pisteitä ja tietoja reittien kunnosta ja muista ominaisuuksista. Luotuaan käyttäjätunnuksen ja kirjauduttuaan sisään käyttäjä voi myös itse lisätä julkisesti näkyviä pisteitä tai tietietoja, sekä piirtää reittejä jotka näkyvät vain käyttäjälle itselleen, sekä niille joille käyttäjä erikseen jakaa reitin lähettämällä heille reittiin kytketyn www­osoitteen.

Sovelluksen tarjoamat pistetyypit ovat: patsaat, portaat, kulkuesteet, pyöräparkit, kulttuuri, omat pisteet, sekä muut. Reittitietoihin taas voi merkitä tiedon pyörätiestä, valaistuksesta, tien kunnosta, talvikunnossapidosta, siitä onko kyseessä maastoreitti, hiekka­ tai soratie, onko tien piennar erityisen leveä, tai onko tie ajokiellossa tai ajokelvoton.

Käyttäjän luomia reittejä voi myös tuoda sovellukseen tai tallentaa GPX­formaatissa, jota tukee valtaosa mobiili­ ja muiden laitteiden kartta­, matkanseuraamis­ ja navigaatio­ohjelmista.

Tekninen toteutus

Åbiken toiminta tapahtuu kahdessa paikassa: käyttäjän selaimessa ja Åbiken omalla palvelimella. Molemmissa hyödynnetään yleisiä web­teknologioita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteja. Åbiken pohjana palvelimella on Django­sovelluskehys sekä tietokanta, johon kaikki käyttäjien luoma tieto tallennetaan. Selaimen karttakäyttöliittymä on toteutettu OpenLayers­kirjastolla, ja pohjakarttana toimii OpenStreetMap, joka on avoin crowdsourcing­periaatteella luotu lähes koko maailman kattava kartta. Muissa käyttöliittymätoiminnoissa ja ulkoasun luomisessa hyödynnetään mm. Bootstrap­kirjastoa. Sovellus käyttää myös kolmansien osapuolien vapaaseen käyttöön tarjoamia ikoneita karttatiedon esittämiseen.
Bild av projektet