University of Turku

Capstone

Capstone-projektit

building of the university

Capstone-projekti on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista. Opintojaksot sovitaan yksilöllisesti HOPS-keskustelussa projektin alkaessa. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Capstone-projektiin on erillinen haku ja haastattelu. Kokonaisuuden osana voi myös suorittaa työharjoittelun (enintään 5 op).

Oppimistulokset

Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen.

Linkit


Projektin kuva

Immersive Augmented Reality Platform

The purpose of the project was to design, demonstrate and study immersive augmented reality.


Projektin kuva

Interacting Payment Terminal via Web-Based Point of Sale System

The goal of the project is to integrate a payment terminal into existing web-based Point of Sale system that is widely used in beauty salons in Finland.


Projektin kuva

Smart Home System

A smart home system consisting of networked embedded devices, a smart phone application, and a cloud service.


Projektin kuva

Tax Card on Mobile Device

Project goals were to enable mobile use and resolve general usability issues faced by users of the current government tax card system.


Projektin kuva

Tietoturvaratkaisu IoT-laitteelle

Projektin tarkoituksena oli kehittää tietoturvaratkaisu Internet of Things-laitteelle. Löysimme monia tapoja, millä laitteisiin voitaisiin hyökätä ja millä niitä vastaan voitaisiin puolustautua.